Chính sách bảo mật

Khi khách hàng liên hệ vay vốn tại TCADVISORS.VN sẽ được đảm bảo và cam kết một số vấn đề sau đây:

  • Giải ngân trong ngày.
  • Không bị mất phí, nhận đúng và đủ số tiền vay.
  • Thông tin người vay được bảo mật.
  • Một mình bạn chịu trách nhiệm về khoản vay trả của mình. Đồng thời người vay cần cam kết trả nợ đúng kỳ hạn đã thỏa thuận.

0903 9696 03